زندگی خوب کویر ایرانیان

بیمه شخص ثالث موتور سیکلت

 موتور سیکلت یکی از وسایل نقلیه است که بیشتر از سایر وسایل نقلیه در معرض خطر قرار دارد. در اینجا قصد داریم درباره بیمه موتور سیکلت صحبت کنیم و ببینیم چند نوع بیمه موتور سیکلت داریم و هر یک از این‌ها چه پوشش‌هایی را ارائه می‌دهند و در چه مواردی جبران خسارت می‌کنند.

زندگی خوب کویر ایرانیان

بیمه شخص ثالث موتور سیکلت

همانطور که می‌دانید طبق قوانین داشتن بیمه شخص ثالث برای دارندگان همه وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی (اعم از موتورسیکلت، سواری، مسافری و بارکش) اجباری است؛ در قانون بیمه شخص ثالث، کلمه «اجباری» به صراحت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی را موظف به تهیه این بیمه نامه کرده است. نداشتن بیمه شخص ثالث برای این وسایل از جمله موتورسیکلت جرم محسوب می شود؛ و قوانین آن با هدف حمایت از اشخاص زیان‌دیده در حوادث رانندگی تدوین گردیده است. بنابراین موتورسیکلت هم حتما باید دارای بیمه شخص ثالث باشد و تمام دارندگان موتورسیکلت موظفند قبل از استفاده از هر وسیله نقلیه موتوری خود، اول بیمه شخص ثالث، را کنترل نموده و از اعتبار آن برای پوشش دهی خسارت‌های جانی و مالی حوادث احتمالی مطمئن شوند. شخص ثالث موتورسیکلت یکی از انواع بیمه‌های مسئولیت است که مسئولیت راننده را در مقابل اشخاص دیگر (ثالث) بیمه می‌کند. منظور از شخص ثالث، کلیه اشخاصی است که در اثرحوادث وسائل نقلیه موتوری زمینی دچار زیانهای بدنی و یا مالی می‌شوند؛ اعم از اینکه داخل و یا خارج از وسیله نقلیه بیمه شده باشند، بغیر از راننده مسبب حادثه.
خطرات مورد تعهد بیمه موتور سیکلت در بیمه شخص ثالث خطرات زیر تحت پوشش بیمه است:

۱. تصادف، تصادم، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه
۲. خسارتهایی که از محمولات وسیله نقلیه به اشخاص ثالث وارد می‌شود.
۳. پرداخت غرامت فوت و نقص عضو دائم و موقت اشخاص ثالث شامل دیه و ارش (دیه نقص عضو موقت که توسط قاضی تعیین می‌شود)
۴. جبران هزینه‌های درمانی ناشی از مصدومیت اشخاص ثالث در سوانح رانندگی؛ چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد.
۵. جبران خسارتهای مالی وارد به اشخاص ثالث

راهنمای بیمه شخص ثالث موتور سیکلت